Ms.Jerro's Teaching Schedule

 • 1st period- Pre-AP Biology

  2nd period-Biology

  3rd period- Pre-AP Biology

  4th period- Biololgy 

  5th period- Biololgy 

  6th period- Pre-AP Biology

  7th Period- JV cheer

  8th Period- Varsity Cheer

CHS emblem